Dövme Tarihi

Dövme Tarihi

Dövme tarihi milattan önce ilk insanlara kadar gitmektedir. İnsanların kolonilere ayrılması Dövmenin yaşam tarzlarına göre şekil almasına neden olmuştur. Yaşam tarzlarına göre ayrılan kabileler kendilerini diğer kabilelerden ayırmak için motif ve desen kullanarak oluşturdukları dövme modellerinden bitki ve küllerden yaptıkları boyaları kullanmışlardır.

O zamandan günümüze kadar şekillenen dövme sanatı insanların yaşam tarzlarını şekillendirmiştir, dövme tarihi boyunca insan bedenlerinde yer almış ve bir karakteri yansıtmayı başarmıştır. Dövmenin diğer bir önemi ise insanlar tarafından özgürlük ve dayanıklılığı temsil etmesi olmuştur.

Geleneksel Dövmeler

Geleneksel Dövmeler

Kabilelerin ve yerlilerin kullandığı dövme modelleri genellikler belirli desenlerden oluşur, bu desenler yüz bölgelerine kol ve bacak kısımlarına uygulanırdı, zaman içerisinde bu insanların neredeyse tüm vücutları dövme ile kapanabilirdi.

Modern Dövmeler

Günümüz tarihinde dövmeler modern toplumların kültürlerine göre değişmiştir. İnsanların seçtikleri dövme modellerde bulundukları toplumun dokusunu yansıtmaktadır. Modern dövmeler arasından örnek verecek olursak;

  • Tribal
  • Realistik
  • New School
  • Üç Boyutlu